Header Adresa

Vyhláška prováděcí vyhláška MZd. č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)


Obsah vyhlášky:

Obsah pracovnělékařských služeb

Organizace a rozsah pracovnělékařských služeb a dokumentace o pracovnělékařských službách

Lékařské prohlídky ke zjištění zdravotního stavu ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání, pracovnělékařské prohlídky a odborná vyšetření

Náležitosti žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci

Datum přidání: 2013-05-21

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.