Header Adresa

Informace o vzdělávání žáků-cizinců na území ČR pro Krajské úřady a základní školy


Vzdělávání žáků-cizinců je jednou z věcně příslušných oblastí působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) jako nedílná součást vzdělávacího procesu. MŠMT se problematikou vzdělávání cizinců v rámci Koncepce integrace cizinců na území ČR průběžně systematicky zabývá od roku 2000.

Na podporu výuky českého jazyka jako cizího jazyka jsou na MŠMT každoročně vyhlašovány pro základní školy tři rozvojové programy (RP):

„Zajištění podmínek základního vzdělávání žáků a postavením azylantů nebo účastníků řízení o udělení azylu na území ČR nebo dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců“;

„Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie“;  

„Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí“.

Datum přidání: 2013-04-22

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.