Header Adresa

Věstník MŠMT č. 3/2013


Vyšel Věstník MŠMT 3/2013 s tímto obsahem:

- Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012
- Popisy struktur individuálních údajů předávaných ze školních matrik a z evidence uchazečů o přijetí ke vzdělávání ve VOŠ pro školní rok 2013/2014
- Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
- Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům

Datum přidání: 2013-04-22

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.