Header Adresa

Reakce MŠMT na zprávu v Hospodářských novinách z 18. dubna (Řešení výuky druhého cizího jazyka)


V souvislosti s návrhy řešení výuky Dalšího cizího jazyka na základních školách od září 2013 přinesly dnešní Hospodářské noviny nepřesně vyznívající informaci o možné spojené výuce dvou cizích jazyků v rámci jedné vyučovací hodiny. MŠMT takovou výuku v žádném případě nenavrhuje, ani ji nepovažuje za rovnocennou samostatné výuce jednoho cizího jazyka.  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo materiál, v němž reagovalo na nejrůznější dotazy škol k tématu výuky Dalšího cizího jazyka, který bude na základních školách od září 2013 povinný nejpozději od 8. třídy.

Jeden z dotazů se týkal i hraniční situace, kdy nebude na malé škole možné jednorázově / krátkodobě, například z důvodu nemoci učitele, zajistit výuku cizích jazyků jinak než sloučením žáků do skupiny, ve které by byly vyučovány dva jazyky. MŠMT připustilo, že takovému případu může dojít a jako jednorázové / krátkodobé a ojedinělé řešení toto nevyloučilo za podmínky, že učitel oba jazyky zvládá.

Rozhodně nejde o možnost trvalého způsobu výuky, který by mohl nahradit kvalitní výuku jednoho cizího jazyka.

Datum přidání: 2013-04-22

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.