Header Adresa

Celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol


ČŠI: Výstupy z pilotáže úloh před 2. celoplošnou generální zkouškou ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol

V rámci vývoje univerzální elektronické platformy pro ověřování výsledků žáků v počátečním vzdělávání, aktuálně pilotované na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol, se v termínu 13. května 2013 – 7. června 2013 uskuteční 2. celoplošná generální zkouška.
V rámci přípravy na tuto generální zkoušku se v letošním roce uskutečnila také pilotáž testových úloh s cílem validovat obtížnost a srozumitelnost úloh a konstrukci jednotlivých testů (např. s ohledem na čas apod.).

Datum přidání: 2013-04-15

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.