Header Adresa

Odůvodněné případy pro upevňování a rozvíjení výuky v Cizím jazyce od 1. září 2013


O odůvodněných případech pro upevňování a rozvíjení výuky v Cizím jazyce od 1. září 2013 rozhoduje ředitel školy, žáci nemusí dokládat žádné potvrzení.

Jedná se o následující případy:

a) Speciální vzdělávací potřeby žáka (§ 16 školského zákona)
b) Žáci cizinci
c) Organizační důvody (dočasné personální problémy se zajištěním výuky, dočasné prostorové problémy se zajištěním výuky)

Ředitel školy má možnost vytvářet skupiny žáků napříč paralelními třídami i třídami různých ročníků 1. a 2. stupně. Uvnitř jedné skupiny mohou být vzděláváni i žáci na několika úrovních (pokročilí + začátečníci; obor Cizí jazyk + Další cizí jazyk). Žáci mohou být vzděláváni i podle individuálního vzdělávacího plánu. Časová dotace stanovená RVP ZV je minimální, takže žáci mohou mít i více než 6 hodin na Další cizí jazyk (druhý cizí jazyk) nebo pro upevňování a rozvíjení výuky v Cizím jazyce (prvním cizím jazyce).

Datum přidání: 2013-04-15

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.