Header Adresa

Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků


MŠMT vydalo Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací, č.j.: 11705/2013-201

Jedná se o aktualizaci starší verze tohoto metodického pokynu z roku 2010 (č.j. 10300/2010-25) na základě novelizace právních norem, především zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.

Obsah:

Úvod k metodickému výkladu
Odměňování – zákony a nařízení vlády
Zařazování pedagogických pracovníků do platových tříd
Společné specializované práce – psycholog
Zařazování zdravotnických pracovníků
Zařazování ostatních zaměstnanců
Tabulka zařazení nepedagogických zaměstnanců škol
Odpočty roků podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Vzory platových výměrů
Aplikace katalogu prací a vysvětlení některých pojmů

Datum přidání: 2013-04-15

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.