Header Adresa

Novela vyhlášky č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů


1. Nové tiskopisy vysvědčení pro základní vzdělávání (§ 1 odst. 2)
Novela se týká vzorů platných tiskopisů vysvědčení pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka:
- v prvním stupni základní školy (příloha č. 1 k vyhlášce),
- ve druhém stupni základní školy (příloha č. 2 k vyhlášce).

2. Nový formát tisku vysvědčení (§ 1 odst. 2)
Tiskopisy vyhotovují na listu, popřípadě dvoulistu formátu 210 x 297 mm s přípustnou odchylkou 3 mm. Dříve byl rozměr 210 x 290 mm. 

3. Nový identifikátor právnické osoby na vysvědčení o maturitní zkoušce (§ 1 odst. 2)
Na vysvědčeních o maturitní zkoušce se místo pro uvedení resortního identifikátoru právnické osoby, která vykonává činnost školy, uvádí zkratkou "RED IZO". Původně se uvádělo pouze IZO.

Do konce školního roku 2014/2015 lze používat tiskopisy vysvědčení pro základní školy, pro základní školy speciální a pro základní umělecké školy vydané podle vyhlášky č. 223/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Datum přidání: 2013-04-09

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.