Header Adresa

Řízení základní školy v přehledech, tabulkách a schématech - I. díl


Při řízení školy je potřeba pracovat s velkým množstvím rozličných informací.
Podstatné informace, základní vztahy mezi informacemi se často ztrácejí.
Připravili jsme pro vás přehledy, tabulky a schémata důležitá pro pochopení určujících vztahů při řízení základní školy.
Vzor naleznete v příloze.

Cena publikace s instalačním CD je 380 Kč + DPH.
Cena aktualizace publikace s CD je 280 Kč + DPH (1x ročně).

Obsah publikace s CD:

1. Právní předpisy a další materiály MŠMT
1.1 Základní přehled právních předpisů a dalších materiálů MŠMT
1.2 Právní předpisy a další materiálů MŠMT pro základní školy
1.3 Obsah nejdůležitějších právních norem
2. Organizace a řízení základní školy
2.1 Vzdělávací soustava
2.3 Odpovědnost ředitele školy
2.2 Odpovědnost ředitele školy
2.3 Organizační řád školy
2.4 Školní řád
2.5 Výroční zpráva školy
2.6 Počty žáků
2.7 Vnitřní předpisy školy
2.8 Správní řízení ředitele školy
2.9 Státní svátky ČR a jiné významné dny
3. Výchovný a vzdělávací proces
3.1 Systém kurikulárních dokumentů
3.2 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
3.3 Koncepce školy
3.4 Hodnocení školy
3.5 Hospitační činnost
3.6 Primární prevence sociálně patologických jevů
3.7 Žáci - cizinci
4. Práce s informacemi ve škole
4.1 Svobodný přístup k informacím
4.2 Ochrana osobních údajů
4.3 Poskytování poradenských služeb ve škole
4.4 Vyřizování stížností
4.5 Spisová služba a skartace
4.6 Předmět ochrany autorského práva
5. Finance a majetek
5.1 Zřizovatel školy a jeho pravomoci
5.2 Finanční zdroje školy
5.3 Finanční kontrola
5.4 Majetek
5.5 Učební pomůcky a materiál
6. Pracovněprávní vztahy
6.1 Stručný průvodce pracovním právem pro ředitele školy
6.2 Pracovní poměr
6.3 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
6.4 Pracovní doba
6.5 Odměňování
6.6 Odborná způsobilost
6.7 Cestovní náhrady
6.8 Překážky v práci
6.9 Odborný rozvoj zaměstnanců a další vzdělávání
6.10 Odpovědnost za škodu
6.11 Odborová organizace a škola
7. BOZP a PO ve škole
7.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
7.2 Bezpečnosti a ochrana zdraví dětí ve škole
7.3 Kategorizace prací
7.4 Lhůtník revizí, odborných prohlídek a kontrol
7.5 Organizace a řízení požární ochrany ve škole
7.6 Druhy hasicích přístrojů

Datum přidání: 2013-04-02

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.