Header Adresa

Potřebujete poradit se změnou školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání od školního roku 2013/2014?


V programu Plány a vzdělávací programy pro základní vzdělávání, verze 1.2013 naleznete kroky ředitele školy, které povedou k úpravě vašeho školního vzdělávacího programu. 

Obsahuje například:

Seznámení se s právními a metodickými informacemi MŠMT,
Zpracování učebního plánu školy,
Úpravy vzdělávacích oblastí, zejména – další cizí jazyk,
Projednání ŠVP,
Pracovněprávní problematiku změn ŠVP,
Materiální zabezpečení – pomůcky a učebnice,
Informace zákonných zástupců o změnách ŠVP
a řadu dalších.

Zároveň zde naleznete přehledné tabulky a vzory dokumentů.

Nový program zasíláme zdarma, inovace programu za 210 Kč + DPH. 

Při zaslání nového programu účtujeme poštovné a balné, cca 80 Kč. Škola má právo vypovědět aktualizaci programu (písemné oznámení aTre).

Datum přidání: 2013-03-18

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.