Header Adresa

Vstupní prohlídky u dohod


S účinností od 1. dubna 2013 bude novelizován zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, který stanoví, že vstupní lékařská prohlídka bude u dohod konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) vyžadována pouze v následujících případech: u prací rizikových dle zákona o ochraně veřejného zdraví, pokud je zdravotní prohlídka stanovena jiným právním předpisem, na žádost zaměstnavatele. V ostatních případech tedy nebude vstupní prohlídky u dohod třeba. 
U pedagogických pracovníků je ovšem zdravotní způsobilost jedním z předpokladů výkonu činnosti pedagogického pracovníka dle § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Tato úleva se na ně tedy nevztahuje.

Datum přidání: 2013-03-06

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.