Header Adresa

Věstník MŠMT č. 02/2013


Vyšel Věstník MŠMT ČR č. 2/2013 s tímto obsahem:

Část metodická

- Pokyn ministerstva  k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2012 (č.j. MŠMT-45853/2012-23 ze dne 15. 1. 2013)
 
Část oznamovací
 
- Informace o statistickém zjišťování v roce 2013 – výkaz S 5-01
- Soustava republikových normativů pro rok 2013 (č.j. MSMT-1038/2013-200)
- Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2013 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2013 .
- Informace o udělení schvalovacích doložek
- Seznam právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy (č.j. MSMT-54809/2012-61)
- Výběr vnitřních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy (č.j. MSMT-54809/2012-61)
- Oprava ve Věstníku MŠMT ČR č. 8/2012

Datum přidání: 2013-03-06

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.