Header Adresa

Zdravotní způsobilost studentů na praxi


Tento článek vznikl jako odpověď na dotaz, zda-li studenti vykonávající praxi ve firmách na základě smlouvy se školou musí mít zdravotní prohlídku. Pokud ano, má je vyslat na prohlídku zaměstnavatel, u kterého praxi vykonávají? V daném případě jde o servírky a kuchaře.

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v § 51 stanoví, že se lékařský posudek vydává před zařazením osoby připravující se na povolání (tj. žáka nebo studenta) na praktické vyučování nebo praktickou přípravu a v jejich průběhu. Podle kontextu zákona i záměru lze dovodit, že zákonodárce předpokládal posouzení zdravotní způsobilosti před prvým zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu. Vzhledem k tomu, že podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je již před prvým zařazením na praxi zřejmé, k jakým činnostem je praktické vyučování nebo praktická příprava zaměřena, není nezbytné, pokud se podmínky praktického vyučování na různých místech, kde se praktické vyučování uskutečňuje zásadně neliší nebo pokud výuka není vykonávána v režimu rizikové práce, posuzovat zdravotní způsobilost opakovaně.

Zdroj: bozpinfo.cz

Datum přidání: 2013-02-25

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.