Header Adresa

MŠMT vydalo seznam podpůrných opatření k úpravám RVP ZV


MŠMT vydává Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j.: MSMT-2647/2013-210 upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který nabývá účinnosti od 1. 9. 2013.


Přílohy:
 Informace o úpravách RVP ZV
 Opatření ministra
 Přehled změn v RVPZV
 Přiloha 1 Upravený RVPZV s vyznačenými změnami
 Priloha 2 Upravený RVPZV se zapracovanými změnami
 Seznam podpůrných opatření
 Upravený RVPZV s barevně vyznačenými změnami

Datum přidání: 2013-02-11

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.