Header Adresa

Rozvojové programy pro rok 2013


Programové financování umožňuje řešit takové ekonomické aspekty vzdělávání a školských služeb, jejichž promítnutí do republikových normativů buď není možné (opatření, která se nedotýkají všech škol a školských zařízení stejného druhu, či typu), nebo by nebylo účelné. Na rozvojové programy vyhlašované pro oblast RgŠ je v rozpočtu přímých výdajů na rok 2013 vyčleněno cca 320 mil. Kč, což je naprosté minimum (0,4 % rozpočtových zdrojů RgŠ). Většina rozvojových programů se týká cílené podpory inkluzivního vzdělávání. Rozvojové programy pro rok 2013 byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy schváleny pod č.j.: MŠMT 49 316/2012-23.

Datum přidání: 2013-01-28

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.