Header Adresa

Úprava Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání bude platit od září 2013


Od školního roku 2013/2014 nabude účinnosti upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.  Úpravy mohou školy začlenit ke svým ŠVP formou jednoho dodatku.    

Změny:

1. Úprava vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace (učivo o zlomcích a desetinných číslech přesunuto z 2. na 1. stupeň ZŠ).  

2. Úprava vzdělávacího oboru Cizí jazyk a Další cizí jazyk.

3. Začlenění finanční gramotnosti do RVP ZV.

4. Úprava dopravní výchovy, ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, obrany vlasti, korupce a sexuální a rodinné výchovu v RVP ZV.

Upravený RVP ZV bude zveřejněn na stránkách MŠMT v 1. polovině února 2013.

Datum přidání: 2013-01-28

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.