Header Adresa

Pokyn k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, č.j.: MŠMT-45853/2012-23


MŠMT ČR vydalo pokyn k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2012, č.j.: MŠMT-45853/2012-23.

Ustanovení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ukládá právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení (dále jen „soukromá škola“), s nimiž krajský úřad uzavřel smlouvu o zvýšení dotace, doložit nejpozději do 10. srpna následujícího kalendářního roku vynaložení zisku na vzdělávání a školské služby, popřípadě u škol a školských zařízení, které uskutečňují vzdělávací programy pro žáky se zdravotním postižením, i na rehabilitaci potvrzené auditorem. K tomu vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) tento pokyn ministerstva.

Datum přidání: 2013-01-21

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.