Header Adresa

Novelizace směrnice č.j.: 28 768/2005-45, kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků státního rozpočtu


Směrnice MŠMT č.j.: 28 768/2005-45 ze dne 12. prosince 2005, kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků státního rozpočtu, byla novelizována směrnicí č.j.: MSMT-21/2013-200 ze dne 15. ledna 2013.

Touto novelou se mění závazné ukazatele rozpočtu škol. Není již nutné členit:

1. prostředky na platy (PPl) na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků,

2. prostředky na ostatní osobní náklady (OON) na ostatní osobní náklady pedagogických a nepedagogických pracovníků.

Je tedy možné v rozpočtu pracovat s prostředky na platy pro pedagogické a zároveň i nepedagogické pracovníky, stejně tak i s ostatními osobními náklady.

Viz červený text v příloze

Datum přidání: 2013-01-16

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.