Header Adresa

Principy rozpisu rozpočtu a rozpis rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2013 v úrovni MŠMT – KÚ


Dokument obsahuje popis postupu při rozpisu rozpočtu přímých výdajů krajského a obecního školství pro jednotlivé kraje v roce 2013 v úrovni MŠMT – KÚ.  

Předkládaný materiál č.j.: MSMT-51318/2012-200 obsahuje principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů krajského a obecního školství pro jednotlivé kraje v roce 2013 v úrovni MŠMT – KÚ. Tento postup vychází z ustanovení § 161 odst. 1 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ze schváleného státního rozpočtu kapitoly 333 pro rok 2013. Materiál věnuje zejména pozornost detailnímu postupu při stanovení výše republikových normativů pro rok 2013.

Datum přidání: 2013-01-07

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.