Header Adresa

Věstník MŠMT č. 12/2012


Vyšel Věstník MŠMT č. 12/2012 s tímto obsahem:              

- Dodatek k vyhlášení pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách (č.j. MSMT-41652/2012-211 ze dne 25. 10. 2012)

- Informace právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, o postupech  finančního vypořádání poskytnutých dotací za rok 2012 (č.j. MSMT-47148/2012-15 ze dne 27. 11. 2012)

- Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům

- Oznámení – oprava identifikačního čísla Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Spell s.r.o. ve vyhlášce č.   252/2010 Sb.

- Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR - ročníku LXVIII (2012)

Datum přidání: 2012-12-17

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.