Header Adresa

Věstník MŠMT 12/2012


Vyšel Věstník MŠMT 12/2012 s tímto obsahem:

Část normativní
- Program spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministryní národního vzdělávání Polské republiky v oblasti vzdělávání, podepsaný ve Varšavě dne 20. září 2012

Část oznamovací
- Informace o projektu realizovaném na  Gymnáziu F. Schillera v Pirně (ze dne 5. října 2012)
- Vyhlášení programu zjišťování výsledků vzdělávání (č.j. MSMT-42746/2012-210)
- Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2012/2013 (ke dni 5. října 2012)
- Informace o udělení schvalovacích doložek
- Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
- Oznámení o změně názvu organizace zřizované MŠMT
- Oznámení ČŠI o odcizení služebního průkazu

Datum přidání: 2012-11-25

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.