Header Adresa

MŠMT reaguje na reportáž TV Nova ze dne 18. 11. 2012


Z reportáže TV Nova vyplývá, že změny v odměňování mimoškolních akcí nastaly kvůli „novele zákona Ministerstva školství“. Vzhledem k tomu, že se reportáž zmiňovala o změnách, které měly nastat k 1. 9. 2012, jedná se pravděpodobně o zákon č. 198/2012 Sb., který s účinností od uvedeného data rozsáhle novelizoval zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 198/2012 Sb. na právní úpravě mimoškolních akcí a odměňování pedagogických pracovníků, jež se těchto akcí účastní, nic nezměnil – zákon o pedagogických pracovnících se touto problematikou ani nezabývá. Pedagogičtí pracovníci v pracovní době vykonávají přímou pedagogickou činnost a práce související s přímou pedagogickou činností. Účast na akcích organizovaných školou je výslovně zahrnuta do výčtu prací souvisejících s přímou pedagogickou činností v § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 263/2007 Sb. Jedná se tedy o standardní práci pedagogických pracovníků, za kterou je jim poskytován plat dle platných právních předpisů. Plat se pedagogickým pracovníkům nekrátí ani i v případě, kdy z důvodu účasti na podobné akci nesplní svůj stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti (např. učitel neodučí jemu stanovený počet hodin, neboť šel s žáky na výlet). Při splnění podmínek uvedených v zákoníku práce mají pedagogičtí pracovníci při účasti na mimoškolních akcích nárok na plat nebo náhradní volno za práci přesčas, příplatek za práci v sobotu a v neděli a příplatek za noční práci.

Datum přidání: 2012-11-25

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.