Header Adresa

Novela vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, a hodnocení žáků na vysvědčení (vyjádření MŠMT)


1. Hodnocení výsledků práce v zájmových útvarech organizovaných školou

V souladu s novelou vyhlášky č. 48/2005 Sb. se hodnocení zájmových útvarů na vysvědčení již neuvádí. Pro zhodnocení činnosti žáka v zájmovém útvaru může škola zvolit vlastní způsob hodnocení.

Pro školní rok 2012/2013 jsou k dispozici tiskopisy vysvědčení bez odpovídajících úprav. Tiskopisy nemohly být upraveny dříve, neboť v době schvalování novely vyhlášky byly již z velké části rozeslány na školy. Pro školní rok 2013/2014 již budou upraveny. Při vyplňování tiskopisů vysvědčení má přednost pravidlo stanovené vyhláškou před podobou tiskopisu vysvědčení.

2. Hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení

V původním znění vyhlášky se stanovilo, že první stupeň hodnotí číslicí (1, 2, …) a druhý stupeň hodnotí slovně (výborný, chvalitebný, …). V novelizovaném textu § 15 se již nestanoví konkrétní podoba zápisu stupňů klasifikace. Ve všech ročnících je možno použít pro zápis hodnocení číslici nebo její slovní ekvivalent podle § 15 odst. 1 a 3 vyhlášky. Způsob zápisu hodnocení stanoví škola ve školním řádu v pravidlech hodnocení.

Datum přidání: 2012-11-05

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.