Header Adresa

Nová vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

 

Tato vyhláška zrušila dosud účinnou vyhlášku č. 191/2009 Sb.

Nejdůležitější změny:
- zavedla mimo jiné povinnost uvádět na svých www stránkách informace o provozu podatelny,
- pokud škola vede spisovou službu v listinné podobě, je povinna doručené dokumenty v digitální podobě převést do analogové podoby.

Všechny podrobnosti o provozu podatelny včetně vzorů dokumentů naleznete v programu 202 dokumentů ředitele školy, verze 2.2012.

Datum přidání: 2012-10-01

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.