Header Adresa

Záměr rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti v základním vzdělávání


MŠMT vydalo Záměr rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti v základním vzdělávání, č.j.: MSMT-33613/2012-22

Záměr rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti v základním vzdělávání si klade za cíl vytvořit předpoklady pro zvýšení úrovně čtenářské a matematické gramotnosti žáků v České republice. Tyto gramotnosti jsou nezbytnou podmínkou pro rozvoj klíčových kompetencí i pro dosažení dalších důležitých cílů vzdělávání a odborné přípravy.

Záměr rozvoje gramotností se opírá o předpoklad, že získávání určitých základních dovedností „na školní úrovni je zásadní pro rozvoj klíčových kompetencí v rámci kontinuity celoživotního učení“.  Její vytváření není tak v rozporu s dosavadní orientací české kurikulární reformy, zejména s jejím zaměřením na klíčové kompetence. Ve vztahu k reformě je však nutné vzít v úvahu, že pro školy představovala značnou zátěž, a v praxi proto existuje únava z reformních podnětů. Jakákoli další iniciativa, včetně úpravy cílů vzdělávání popsaných v zásadních dokumentech reformy, musí proto být dobře připravená a zdůvodněná. Jinak bude oslabena důvěra v koncepčnost postupu státu. Bez důvěry mezi hlavními aktéry vzdělávání a bez jejich aktivní spoluúčasti při přípravě a zavádění nelze dosáhnout změny.

Záměr rozvoje gramotností je vymezen na období 5 let (2013–2018).
 

Datum přidání: 2012-09-27

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.