Header Adresa

Věstník MŠMT č. 9/2012


Vyšel Věstník MŠMT č. 9/2012 s tímto obsahem:

Část normativní

- Ujednání o spolupráci v oblasti školství a jazykového vzdělávání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Francouzské republiky na léta 2012 a 2013, podepsané v Praze dne 10. července 2012

Část oznamovací

- Oznámení o zrušení organizace

- Dodatek k „Vyhlášení pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách č.j.: MSMT- 18477/2012-23 ze dne 4. června 2012“ (č.j. MSMT-32061/2012-23 ze dne 25. 7. 2012)

- Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke změnám v organizaci školního roku ve školách a školských zařízeních v Kraji Vysočina ve školním roce 2012/2013 (č.j. MSMT-30598/2012-20 ze dne 12. 7. 2012)

Datum přidání: 2012-09-17

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.