Header Adresa

Písemná dohoda mateřské školy se zákonným zástupcem o docházce dítěte do mateřské školy - vysvětlení


§ 1a odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, formuluje povinnost ředitele mateřské školy uzavřít dohodu se zákonným zástupcem dítěte. Je nutné si odpovědět na otázku:

- je potřeba uzavřít dohodu se všemi zákonnými zástupci dětí?
- stačí uzavřít pouze s těmi, jejichž děti mají pravidelnou kratší dobu, než odpovídá provozu (polodenní docházka, 4 hodiny denně, 5 dní v měsíci)?

Podle informací České školní inspekce budou kontrolovány pouze dohody s těmi, jejichž děti mají pravidelnou kratší dobu, než odpovídá provozu.

Závěr = uzavře-li ředitel mateřské školy dohodu se všemi, nepochybí, je ale nezbytně nutné mít dohodu pro ty, jejichž děti mají pravidelnou kratší dobu, než odpovídá provozu. 

Doporučujeme uzavřít dohodu se všemi zákonnými zástupci dětí, nejen s těmi, jejichž děti docházejí do MŠ po kratší dobu.

Datum přidání: 2012-09-13

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.