Header Adresa

Doplnění školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání


Upozorňujeme ředitele základních škol, že je nezbytné mít od 1. 9. 2012 ve školních vzdělávacích programech zapracované Standardy pro základní vzdělávání:

„MŠMT s platností od 1. září 2012 mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, do kterého se doplňují Standardy pro základní vzdělávání. Standardy jsou vytvořeny pro základní úroveň, tedy stanoví nepodkročitelné minimum toho, co musí žák na konci 5. a 9. ročníku základní školy znát a umět.“

Nejjednodušší způsob, jak toho dosáhnout, aniž by bylo nutné zásadním způsobem měnit stávající školní vzdělávací programy, je přidat Standardy pro základní vzdělávání jako přílohu (přílohy) ke stávajícímu školnímu vzdělávacímu programu.

Nově vydané Podklady k výuce témat dopravní výchovy v základních školách a Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách bude nutné do školních vzdělávacích programů zapracovat až ve školním roce 2013/2014.

Datum přidání: 2012-09-13

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.