Header Adresa

Sdělení MŠMT, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2013


V Praze dne 31. srpna 2012
Č.j. MSMT-36222/2012-211

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2013 na pracovní dny od čtvrtka 2. května do úterý 14. května 2013.
                                                                                                                                                                      
                                                                                           PhDr. Jindřich Fryč, v. r. 
                                                                                                 náměstek ministra 
                                                                                     skupiny všeobecného, odborného 
                                                                                               a dalšího vzdělávání


 

Datum přidání: 2012-09-04

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.