Header Adresa

Sdělení MŠMT, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2012


V Praze dne 31. ledna 2012
 Č.j. MSMT-3101/2012-23


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2012 na pracovní dny od 3. do 7. září 2012. V pondělí 3. září 2012 budou zkoušky zahájeny nejdříve ve 12.00 hodin.
    
                                                                                             Ing. Ladislav Němec, v. r.
 
                                                                                           1. náměstek ministra 
                                                                                       školství, mládeže a tělovýchovy 


 

Datum přidání: 2012-09-04

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.