Header Adresa

Desatero učitelů ke kvalitnímu vzdělávání


 1. Vzdělávání účelné pro život, změnit je potřeba hlavně přístup k matematice a českému jazyku.

 2. Jiné cíle vzdělávání, místo memorování důraz na čtenářskou gramotnost, komunikační dovednosti a logické myšlení.

 3. Hodnoťme žáky individuálně, formou takzvaných map učebního pokroku, známky nemotivují.

 4. Motivujme žáky a studenty k lepším výsledkům, aby se jim vyplatily. Například na gymnázia se mají dostávat lepší žáci.

 5. Rozvíjejme náročné myšlení, teď se klade důraz na paměť, je potřeba učit děti analyzovat.

 6. Změňme role ve třídě, učitel nemá být mentor, ale průvodce.

 7. Rozvíjejme kvalitu učitele, jen odborník má sebevědomí a působí silou osobnosti.

 8. Další vzdělávání učitelů, finanční zvýhodnění těch, kteří na sobě pracují.

 9. Už na pedagogické fakultě musí budoucí učitelé působit v praxi.

 10. Hodnoťme řádně kvalitu škol, zaveďme státní certifikaci kvality (fakultní škola, škola příkladů dobré praxe...).


Zdroj: Asociace profese učitelství ČR
Dostupné z: <http://zpravy.idnes.cz/desatero-proti-klesajici-urovni-vzdelani-v-cesku-f7p-/domaci.aspx?c=A120828_213251_domaci_brd> 

Datum přidání: 2012-08-29

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.