Header Adresa

Metodický dopis č. 23 Obvyklé ceny zařízení a vybavení


MŠMT vydalo Metodický dopis č. 23 Obvyklé ceny zařízení a vybavení.

Tento metodický dopis se vydává v reakci na požadavek a nálezy auditních orgánů, kdy vznikly pochybnosti o tom, zdali je v OP VK v rámci výběrových řízení i přímého nákupu pořizováno nakupované zboží vždy hospodárně, a to
zejména z toho důvodu, že řádný průběh zadávacího řízení není automatickou záruku toho, že je výsledný nákup hospodárný, tzn., zda odpovídá tržní ceně pořizovaného zboží.

Součástí metodického pokynu je i cenová mapa nejčastěji nakupovaného zařízení a vybavení z prostředků OP VK.

Datum přidání: 2012-07-03

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.