Header Adresa

Rozhodování o nepřijetí dítěte do MŠ - stanovisko NSS

Rozhodování o nepřijetí dítěte do mateřské školy podléhá přezkumu ve správním soudnictví. Takový je závěr Nejvyššího správního soudu v kasační stížnosti matky dítěte, které v Brně vedení školky nepřijalo k předškolní docházce.

Podle Nejvyššího správního soudu je vzdělávání jako veřejná služba svázáno přísnou regulací a kontrolováno státem. Rozhodování o jeho poskytnutí proto není možné považovat za akt vymykající se soudní kontrole.

Na základě státní regulace může jednotlivci vzniknout veřejné subjektivní právo, splní-li určitá kriteria. Mezi tyto případy lze podle názoru Nejvyššího správního soudu zařadit i nepřijetí dítěte do systému předškolního vzdělávání v případech, kdy by k takovému rozhodnutí došlo na základě excesivních předem stanovených kritérií či na základě rozhodnutí založeném na libovůli správního orgánu.

Rozhodování mateřské školy o nepřijetí dítěte se odehrává v oblasti veřejné správy.  Relativně přísná regulace poskytování vzdělávání je ústavně schválená, rozhodování o nepřijetí do systému předškolního vzdělávání je upraveno závaznými veřejnoprávními normami. Mateřská škola a dítě nejsou při rozhodování o nepřijetí do předškolního vzdělávání v rovném postavení, mateřská škola rozhoduje autoritativně, mocensky. Zákonodárce navíc sám ve školském zákoně uvádí, že rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte je rozhodováním v oblasti státní správy, píše se mimo jiné v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Datum přidání: 2012-05-31

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.