Header Adresa

Novela vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku


Mění se pouze pojmosloví pro maturitní zkoušky. V § 3 odst. 1 vyhlášky se slova "ústních zkoušek maturitní zkoušky nebo závěrečné zkoušky nebo absolutoria" nahrazují slovy "společné části maturitní zkoušky nebo před zahájením ústních zkoušek závěrečné zkoušky; obdobně se předává vysvědčení žákům v konzervatoři před konáním společné části maturitní zkoušky a před konáním ústních zkoušek absolutoria".

Datum přidání: 2012-04-10

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.