Header Adresa

Povinnost vstupní lékařské prohlídky od 1. dubna 2012 pro dohody


Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v § 59 zavádí povinnost vstupní lékařské prohlídky u všech pracovněprávních vztahů, tedy i u dohod o provedení práce a pracovní činnosti.

Uvedená právní norma stanoví provedení vstupní lékařské prohlídky před vznikem pracovněprávního vztahu (tedy jak pracovního poměru, tak i dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) jako předpoklad zdravotní způsobilosti fyzické osoby (zaměstnance) k práci.

Povinnost vstupních lékařských prohlídek pro dohody je ukryta v pojmu "pracovněprávní nebo obdobný vztah", což jsou i dohody konané mimo pracovní poměr.

Datum přidání: 2012-04-10

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.