Header Adresa

Sdělení MŠMT, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2012, č.j.: MSMT-3101/2012-23


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2012 na pracovní dny od 3. do 7. září 2012. V pondělí 3. září 2012 budou zkoušky zahájeny nejdříve ve 12.00 hodin.

Datum přidání: 2012-03-15

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.