Header Adresa

Republikové normativy škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky na rok 2012


Stanovení výše republikových normativů 2012 vychází z materiálu č. j. 39 240/2011-26 „Principy rozpisu rozpočtu a rozpis rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2012 v úrovni MŠMT – KÚ“.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje v souladu s ustanovením § 161 odstavce 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na kalendářní rok 2012 republikové normativy, které jsou Vám k dispozici v příloze.

Datum přidání: 2012-02-29

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.