Header Adresa

Opatření MŠMT, kterým se mění RVP ZV – doplnění Standardů pro základní vzdělávání


MŠMT s platností od 1. září 2012 mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, do kterého se doplňují Standardy pro základní vzdělávání.

Celé znění dokumentu je k dispozici zde.

Datum přidání: 2012-02-28

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.