Header Adresa

Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2010/2011


Výroční zpráva České školní inspekce, stejně jako v loňském školním roce, je rozdělena do tří kapitol, podle stupňů vzdělávání (předškolní, základní a střední vzdělávání).  V přílohách naleznete plné znění výroční zprávy a její tabulkovou část;  Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2010/2011; Změny v právních předpisech související se vzděláváním ve školním roce 2010/2011; Náměty a připomínky v legislativní oblasti uplatněné ČŠI v školním roce 2010/2011; Přehled tematických zpráv a souhrnných informací ČŠI; Memorandum k výuce matematiky; Memorandum k podpoře čtenářské gramotnosti.

Datum přidání: 2012-02-06

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.