Header Adresa

MŠMT vydalo Informaci k aktuálním otázkám rozsahu bezúplatného vzdělávání v mateřské škole


Důležité je především sdělení, že uvedené ustanovení (§ 123 odst. 2 školského zákona) nemá retroaktivní účinky, takže docházka dětí do posledního ročníku MŠ před uvedeným datem se do úhrnu 12 měsíců bezúplatné docházky do MŠ nezapočítává. To znamená, že období 12 měsíců bezúplatného vzdělávání počíná dnem 1. ledna 2012.


Celé znění informace je k dispozici zde.

Datum přidání: 2012-01-14

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.