Header Adresa

K výkladu přechodných ustanovení k novele § 166 školského zákona - 2. část


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává druhou část Výkladu přechodných ustanovení k novele § 166 školského zákona, č.j.: MSMT-1190/2012-20.

Především zde vysvětluje pojmy: „nepřetržitý výkon činností ředitele“ a „konec výkonu práce ředitele školy“.

Důležitý je i závěrečný odstavec, kdy oproti Výkladu přechodných ustanovení k novele § 166 školského zákona č.j.: 900/2012-20, opouští MŠMT své jednoznačné prohlášení a plně přenáší odpovědnost výkladu § 166 školského zákona na zřizovatele:
 
„Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy však upozorňuje, že podobně jako u jiných právních výkladů není jeho právní názor pro zřizovatele škol a školských zařízení závazný a k závaznému výkladu práva v případných sporech jsou příslušné výlučně soudy.“


Celé znění výkladu je k dispozici zde.

Datum přidání: 2012-01-14

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.