Header Adresa

ZÁPIS DO 1. TŘÍD V ROCE 2012 A NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA - Žádost o odklad školní docházky


Žádost o odklad školní docházky – zákonní zástupci žáka

Zákonný zástupce

Jméno    ………………………………….

Adresa    …………………………………………………………………….

Telefon ………………………….


Žádost o odklad školní docházky


Dítě …………………………………….            nar. dne ………………………

Žádám o odklad školní docházky syna/dcery z důvodu:

Podle § 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), doložím svou žádost posouzením příslušného školského poradenského zařízení a posudkem odborného lékaře.
V ……….. dne………………

                                    …………………………….
                                            Podpis


Přílohy:

1.    Vyjádření pedagogicko psychologické poradny
2.    Vyjádření odborného lékaře

Datum přidání: 2012-01-03

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.