Header Adresa

ZÁPIS DO 1. TŘÍD V ROCE 2012 A NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA - Vzor tiskopisu rozhodnutí o přijetí do ZŠ


Ředitel školy rozhodl v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Škole …

Seznam uchazečů

Uchazeč    Výsledek řízení
0001    přijat/a
0002    přijat/a
0003    přijat/a
0004    přijat/a
0005    přijat/a
0006    přijat/a
0007    přijat/a
0008    přijat/a
0009    přijat/a
0010    přijat/a


Datum zveřejnění
6. 2. 2012


Pozor! Vzor nahrazuje pouze oznámení rozhodnutí.

Je tedy nadále nezbytné:

1)    přijmout žádost zákonného zástupce,
2)    založit spis,
3)    vydat rozhodnutí o přijetí,
4)    nabytí právní moci rozhodnutí.

Datum přidání: 2012-01-03

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.