Header Adresa

Novelizace zákoníku práce


V přiloženém dokumentu naleznete novelizované znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, které bude účinné od 1. ledna 2012 (změny jsou vyznačeny modře).

Datum přidání: 2011-11-28

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.