Header Adresa

NABÍDKA: INFORMOVANÝ SOUHLAS


Novela vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, uložila školám povinnost minimálního rozsahu údajů a informací pro udělení informovaného souhlasu se zařazením žáka do některé z organizačních forem vzdělávání:
- Individuální integrace v běžné škole (§ 3 vyhlášky č. 73/2005 Sb.)
- Individuální integrace ve speciální škole (§ 3 vyhlášky č. 73/2005 Sb.)
- Skupinová integrace v běžné škole (§ 3 vyhlášky č. 73/2005 Sb.)
- Skupinová integrace ve speciální škole určené pro žáky s jiným druhem zdravotního postižení (§ 3 vyhlášky č. 73/2005 Sb.).
- Vzdělávání žáka bez zdravotního postižení po dobu nezbytně nutnou pro vyrovnání jeho znevýhodnění (§ 3 vyhlášky č. 73/2005 Sb.)
- Převedení žáka do vzdělávacího programu základního vzdělávání pro žáky se zdravotním postižením nebo do vzdělávacího programu základní školy speciální (§ 49 odst. 2 školského zákona)
 
Společnost aTre zpracovala postupy školy při informovaném souhlasu:
Individuální vzdělávací plán (§ 18 školského zákona),
Převedení žáka do vzdělávacího programu ZŠ speciální (§ 49 školského zákona) a postup školy.
 
Vzory naleznete v programech:
Řízení málotřídní školy 2.2011
Řízení speciální školy 2.2011
Povinná pedagogická dokumentace základní školy 2.2011


Programy zasíláme novým zákazníkům zdarma (účtujeme poštovné a balné, cca 80 Kč). Inovace programu 2x ročně, jedna inovace 210 Kč + DPH.

Datum přidání: 2011-10-06

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.