Header Adresa

Standardy pro základní vzdělávání


Snaha vlády zavést pravidelného zjišťování výsledků vzdělávání v 5. a 9. ročníku základních škol.
Testování žáků = vytvořit požadavky na to, co má žák konkrétně umět.

Požadavky jsou dány:
- rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, který je pro školu povinný.
- nově připravené standardy v podstatě jen více konkretizují výstupy z RVP ZV na konci 5. a 9. ročníku a sjednocují různě nastavené úrovně jednotlivých škol.
Ze standardů budou vycházet autoři otázek pro testování žáků v 5. a 9. třídách.

Standardy mají přesněji specifikovat očekávané výstupy RVP ZV. Je to upřesnění, konkretizace z očekávaných výstupů RVP ZV - pro 5. a 9. ročník v předmětech český jazyk, matematika a angličtina. Obsahují rozepsané cíle, co má žák ke konkrétnímu tématu umět. Součástí je vždy i vzorová úloha.
Standardy jsou povinné, je to však pouze zpřesnění už nyní povinného rámcově vzdělávacího programu (RVP ZV). Platné jsou po podpisu ministra a dnem, kdy budou k dispozici školám na webových stránkách MŠMT.

Zpracované standardy
Standardy - anglický jazyk
Standardy - anglický jazyk 2
Standardy - český jazyk a literatura
Standardy - matematika

Datum přidání: 2011-08-29

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.