Header Adresa

Doporučené učební osnovy předmětu český jazyk a literatura, anglický jazyk a matematika pro základní vzdělávání


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze a se zástupci základních škol a fakult vzdělávajících učitele připravilo ukázky vybraných kapitol školního vzdělávacího programu (ŠVP), které by měly základním školám pomoci reagovat na problémy s ŠVP. Tyto problémy popsala Česká školní inspekce (ČŠI) v tematické zprávě Inspekční hodnocení školních vzdělávacích programů za období 2007–2010 a ve Výroční zprávě ČŠI za školní rok 2009/2010.

Doporučené učební osnovy jsou k dispozici zde.

Datum přidání: 2011-03-29

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.