Header Adresa

Věstník MŠMT 1/2011

MŠMT vydalo Věstník 1.2011 s tímto obsahem:

Část normativní
 

- Program školské a kulturní spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky na léta 2010 – 2013, podepsaný v Praze dne 16. listopadu 2010

- Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 38/2010 k přiznávání stipendií podle programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke studijním a výzkumným pobytům v zahraničí“ (č.j. 28 222/2010-90 ze dne 7.12.2010)

 
Část oznamovací
 
- Informace o statistickém zjišťování v roce 2011 – výkaz S 5-01 (Gesce ÚIV)

- Informace o statistickém zjišťování v roce 2011 – výkaz S 53-01 (Gesce ÚIV)

- Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům 

Datum přidání: 2011-01-27

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.