Header Adresa

Republikové normativy škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky na rok 2011


MŠMT vydalo republikové normativy škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky na rok 2011.

Stanovení výše republikových normativů 2011 vychází z materiálu č.j.: 32 332/10-26 „Principy rozpisu rozpočtu a rozpis rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2011 v úrovni MŠMT – KÚ“.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje v souladu s ustanovením § 161 odstavce 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na kalendářní rok 2011 tyto republikové normativy.

Datum přidání: 2011-01-24

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.