Header Adresa

Finanční podpora škol vzdělávajících cizince s dočasnou ochranou ve školním roce 2024/2025


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy finančně podpoří v příštím školním roce školy s větším zastoupením ukrajinských uprchlíků. Jedná se o cílenou podporu po ukončení financování pozic ukrajinských asistentů pedagoga. 
Finanční prostředky budou určeny na období září-prosinec 2024. Podpora se bude týkat mateřských, základních a středních škol a konzervatoří zřizovaných obcí, krajem nebo dobrovolným svazkem obcí (s výjimkou mateřských a základních škol při zdravotnických zařízeních), které mají alespoň 10 cizinců s dočasnou ochranou a zároveň tvoří podíl těchto cizinců alespoň 10 % ze všech dětí a žáků právnické osoby.

Datum přidání: 2024-07-01

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.